ποιοι είμαστε

Η Ελληνική Ένωση Διερμηνέων Συνεδρίων δημιουργήθηκε το 1982.

Τα μέλη της παρέχουν υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης σε συνέδρια, διασκέψεις, σεμινάρια, ομιλίες και συναντήσεις κάθε επιπέδου.

Η πλειονότητα των μελών μας είναι μέλη της Διεθνούς Ενώσεως Διερμηνέων Συνεδρίων (ΑIIC) και διαπιστευμένοι συνεργάτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πολλών άλλων διεθνών οργανισμών (ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, Συμβούλιο της  Ευρώπης κλπ)