συνεργασίες

των μελών

Τακτικοί συνεργάτες κρατικών και ιδιωτικών φορέων όπως: 

 • η Προεδρία της Δημοκρατίας
 • η Βουλή
 • τα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Προστασίας του Πολίτη, Αγροτικής Ανάπτυξης, Μεταφορών, Παιδείας, Εργασίας, Πολιτισμού,
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Eurojust, Συμβούλιο της Ευρώπης
 • ο ΕΟΤ
 • η Τράπεζα της Ελλάδος, η Εθνική Τράπεζα, η Αlpha Bank, η Eurobank, η  Millenium Bank
 • Πανεπιστήμια
 • Πολιτικά κόμματα
 • το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
 • η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
 • πολλές φαρμακευτικές και άλλες εταιρείες